Dálkový přístup pro neregistrované uživatele

Aplikace umožňuje získání výpisu z katastru nemovitostí, přehledu vlastnictví osoby, výstupů ze sbírky listin katastru nemovitostí a dalších elektronických listin. Aplikace nevyžaduje předchozí registraci u ČÚZK, pro získání některých listin je nutné prokázat totožnost prostřednictvím Identity občana.

Aplikace je určena výhradně pro nákup elektronických listin. Její použití ve formě Nahlížení do katastru nebo vytěžování dat není dovoleno.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.


Novinky a upozornění

4.12.2021 – Odstávka aplikace 10.12.2021

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebude v pátek 10.12.2021 v době od 14:30 do cca 19:00 dostupná aplikace Dálkový přístup pro neregistrované uživatele.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

3.12.2021 – Aktualizace provozních podmínek aplikace

Vážení uživatelé,

dne 6.12.2021 vstoupí v platnost aktualizovaná verze Podmínek užívání aplikace Dálkový přístup pro neregistrované uživatele. Do podmínek byla pouze doplněna informace o zpracování "cookies".

12.6.2021 - Spuštění aplikace

Vážení uživatelé,

Český úřad zeměměřický a katastrální již více než 20 let provozuje aplikaci Dálkový přístup do KN, ve které lze získat nejdůležitější údaje z katastru nemovitostí v elektronické podobě (tedy bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu) s takovými náležitostmi, aby mohly být dále použity jako veřejné listiny. Donedávna byla možnost dálkového přístupu k údajům katastru vázána výlučně na registraci, tj. zřízení uživatelského účtu na základě žádosti a následnou autentizaci uživatele přihlašovacími údaji. To bylo vhodné zejména pro ty, kteří údaje katastru potřebují ke své činnosti pravidelně. Pro jednorázové získání např. výpisu z katastru nemovitostí však tento způsob příliš vhodný nebyl.

Zákon o elektronické identifikaci přinesl v této oblasti nové možnosti, díky kterým lze přístup k údajům katastru zjednodušit zejména pro osoby, které údaje katastru potřebují pouze jednorázově nebo občasně. Vytvořili jsme proto tuto aplikaci, která umožňuje získat údaje katastru v elektronické podobě s účinky veřejné listiny pouze na základě přihlášení s využitím Identity občana, a v případech, kdy není nutné prokazovat totožnost žadatele, i bez tohoto přihlášení. Při placení lze využít on-line platební metody, které jsou běžně rozšířené.

Věříme, že s touto novou aplikací budete spokojeni.